Werkzaamheden

Werkzaamheden

Doordacht in dienstverlening

U schakelt Zweersbouw in voor een veelheid aan werkzaamheden. Op alle onderstaand genoemde terreinen kunnen we bogen op goede referenties en ervaring:

U kunt via de website gemakkelijk en snel contact met ons opnemen. U kunt zich laten adviseren door onze specialisten.

Neem hier contact met ons op

Stipt in Service

Een aparte ‘tak van sport’ binnen Zweersbouw is een uiterst stipte service. 7 dagen per week, 24 uur per etmaal staat het team van Zweersbouw paraat. Met enthousiaste vaklieden staan wij standby om bouwtechnisch direct in te springen op alle mogelijke calamiteiten.
Een voorbeeld? Voor Woningstichting Eerbeek verlenen wij service voor de maar liefst 1500 woningen die zij in beheer heeft. Een blijk van ons kunnen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Ook sterk in papierwerk

Elk bouwproject start met papierwerk. Ook dit vaak lastige traject van vergunningen en meldingen kunt u met een gerust hart aan Zweersbouw overlaten. Wij garanderen dat het juridische ‘fundament’ onder uw project stevig is verankerd!

  • Advisering bij gebruikersvergunningen en milieuvergunningen.
  • Advisering op het gebied van brandveiligheid.
  • Meldingen bouwvoornemens.
  • Totale begeleiding aanvraag en afhandeling van bouwvergunningen.

Neem hier contact met ons op